Vad kan vi göra?

Kommunikation & samarbete

En förutsättning för självorganiserande organisationer är individers förmåga att kommunicera och sammarbeta med varandra.

Vi gör 2-3h utbildningar via zoom, för din arbetsgrupp eller hela organisationen.

Syftet kan vara att ni blir mer medvetna om hur kommunikationen påverkar och att ni får praktiska verktyg för att vara mer sakliga, mänskliga, motiverande och drivande. 

Hantera komplexitet med förenklande modeller

Vi har modeller för att förstå och sortera komplexa skeenden för individer och arbetsgrupper. När vi kan se en större bild kan vi göra mer hållbara val, prioriteringar och rekryteringar.

Coaching

Få hjälp att hantera en utmaning, konflikt eller strategiska HR frågor.