top of page

Vad har du på radarn?

Kommunicera och sammarbeta mer?

En förutsättning för självorganiserande organisationer är individers förmåga att kommunicera och sammarbeta med varandra.

Vi gör 2-3h utbildningar via zoom, för din arbetsgrupp eller hela organisationen.

Syftet kan vara att ni blir mer medvetna om hur kommunikationen påverkar och att ni får praktiska verktyg för att vara mer sakliga, mänskliga, motiverande och drivande. 

Tolka och hantera komplexitet ?

Vi har modeller för att förstå och sortera komplexa skeenden för individer och arbetsgrupper. När vi kan se en större bild kan vi göra mer hållbara val, prioriteringar och rekryteringar.

Behöver prata, bolla och få råd?

Få hjälp att hantera en utmaning, konflikt eller strategiska HR frågor.

bottom of page