top of page

Vad har ni på radarn?

Processledning av samtal/medling

Komplexa problem utmanar arbetsgrupper att kunna ha produktiva samtal. Ibland behöver man hjälp för att ta sig vidare. Med en tredje part kan man fortare identifiera dilemman och börja balansera de intressen som är viktiga.

Strategist HR arbete med individers utveckling och organisatoriska utmaningar kring effektivitet och stress

För organisationer som långsiktigt arbetar med att stödja individer att utvecklas i sin arbetsroll så att de bättre kan bidra till organisationers vision och mål. 

Vi går igenom olika utvecklingssteg som skapar stress hos individer och hur man kan stödja individen att hantera dessa utmaningar så att förmågan att hantera utmaningen 

Kommunicera och sammarbeta mer?

En förutsättning för självorganiserande organisationer är individers förmåga att kommunicera och sammarbeta med varandra.

Vi gör 2-3h utbildningar via zoom, för din arbetsgrupp eller hela organisationen.

Syftet kan vara att ni blir mer medvetna om hur kommunikationen påverkar och att ni får praktiska verktyg för att vara mer sakliga, mänskliga, motiverande och drivande. 

Behöver prata, bolla och få råd?

Få hjälp att hantera en utmaning, konflikt eller strategiska HR frågor.

bottom of page